Marta Lichwa

avatarMarta Lichwa

Puck
Fundacja Dobroczyńca prowadzi przedszkole w Kosakowie z BEZPŁATNĄ ZERÓWKĄ. Fundacja prowadzi poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz BEZPŁATNE zajęcia dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Organizujemy zajęcia logopedyczne, psychologiczne i wiele innych. JESTEŚMY DLA DZIECI!

Akcja - Fundacja Dobroczyńca...

2013-12-01 17:31:01

Od przeszło półtora roku kilkuosobowa grupa zaangażowanych w jej działalność osób pracuje konsekwentnie nad wdrożeniem postawionych przed Fundacją zadań.
Koncentrują się one głównie na prowadzeniu szeroko pojętych inicjatyw edukacyjnych i kulturalno-oświatowych. Ważnym obszarem starań Fundacji Dobroczyńca jest promowanie zdrowia i pomoc rozwiązywaniu problemów o charakterze społecznym.
Dzięki oddaniu i aktywnej postawie działaczy organizacji, udało się w dość krótkim czasie zrealizować efektywnie funkcjonujące projekty:
1. Przedszkole Niepubliczne.
Przedszkole Niepubliczne Fundacji Dobroczyńca, mieszczące się w Pogórzu przy
ul. Majakowskiego 1, to miejsce, które powstało w połączeniu kompetencji i pasji. Tworząc bezpieczną przestrzeń, zarówno dla dzieci, jak i rodziców, przedszkole gwarantuje indywidualne podejście do każdego dziecka i staranny wgląd w ich rozwój.
Dysponując wykwalifikowaną kadrą, przestronnymi, kolorowymi salami przedszkole prowadzi zajęcia w dwóch grupach wiekowych, oferuje bezpłatną „zerówkę” oraz nieodpłatną opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. A rodziny w szczególnej sytuacji życiowej, otrzymują nawet 50% zwolnienie z opłat związanych z czesnym.
2. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Pod nadzorem Kuratorium Oświaty rozpoczęły działalność dwie Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Fundacji Dobroczyńca. Jedna z nich mieści się w budynku Przedszkola w Pogórzu. Druga, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ma swoją siedzibę w Rumii - przy ul. Dokerów 5. Obie placówki obejmują pomocą diagnostyczno-terapeutyczną dzieci i dorosłych. Skorzystać Badania wykonają w nich także młodzież szkolna, kierowcy .
Poradnie zapraszają od poniedziałku do soboty. Dla wygody pacjentów, obok rejestracji telefonicznej funkcjonuje również e-rejestracja, dostępna poprzez stronę
www Fundacji.
3. Akcja bezpłatnych badań logopedyczno-psychologicznych.
Do prowadzonej przez Fundację Dobroczyńca akcji badań przesiewowych zgłosiły się dzieci z szesnastu przedszkoli powiatów wejherowskiego i puckiego.
257 przedszkolaków, spośród 514 chętnych, zostało objętych programem bezpłatnych zajęć logopedycznych i pedagogicznych przez cały rok 2014.

Aktualnie Fundacja jest współorganizatorem zbiórki żywności i kwest pieniężnych dla dziecięcego Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. W niedalekiej przyszłości planowane jest otwarcie oddziału integracyjnego w przedszkolu w Pogórzu oraz przedszkola specjalnego dla dzieci z autyzmem na terenie powiatu puckiego.
Szczegółowe informacje na temat Fundacji Dobroczyńca, obecnych i przyszłych działaniach, można przeczytać na jej stronie internetowej pod adresem: www.fundacjadobroczynca.pl.

Jesteś na profilu Marta Lichwa - stronie mieszkańca miasta Puck. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj