Dodaj zdjęcie profilowe

avatarWładysław Szarski

Puck
Od lat zakochany w Helu zacząłem w 1997 roku tworzenie strony WWW o Helu – http://hel.edu.pl W tym czasie pisałem także do periodyku helskiego – „Helska Bliza” – można poczytać na http://hel.edu.pl/publikacje W 2005 r. zostałem zaproszony do zespołu tworzącego nowe, helskie Muzeum Obrony Wybrzeża i pracuję tam, bezetatowo do dziś. Jestem niepoprawnym romantykiem, jestem dumny z tego że jestem Polakiem i staram się przybliżyć, przypomnieć i ciekawie pokazać historię polskiego Wybrzeża.

NIEZWYKŁY POMNIK PATRIOTYZMU i NAJCENNIEJSZY ZABYTEK MILITARNY

2014-01-28 12:22:37

Armata z baterii im.H.Laskowskiego powinna wrócić na historyczne stanowisko w Helu!

Będę w kółko i nieustępliwie promował sprawę powrotu naszego Boforsa do Helu. Nigdy w naszej historii nie mieliśmy tak słynnej baterii artyleryjskiej i co? Czy brak reakcji decydentów nie jest lekceważeniem? Mówi się o konieczności wdrażania patriotyzmu, o potrzebie przypominania pięknych faktów w naszej historia - i nic się w tej sprawie nie robi.....A jest taka wyjątkowa okazja!!!!!!!

Nasze muzeum odrestaurowało jedno ze stanowisk tej słynnej baterii – niestety, stoi na nim ahistoryczna, powojenna armata, która żadnej historii za sobą nie niesie. Ale od 1 maja 2008 roku opiekujemy się tym stanowiskiem, konserwujemy armatę, przybliżamy tę historię ludziom – a więc można mieć zaufanie, że Bofors w Helu znajdzie właściwą opiekę a tutaj będzie czymś wyjątkowym na skalę światową!

Bateria Laskowskiego - Historia w dużym skrócie:
Tę najpotężniejszą w całej przedwojennej Polsce baterię zbudowano w 1935 roku. Posadowiono tam cztery szwedzkie armaty wz.30 152,4 mm, firmy Bofors.
• Projekt układu baterii - mjr R. Fryszkowski i ppor. inż. H. Wagner,
• Koncepcja ustawienia armat na bloku, osłaniającym 2 komory amunicyjne i przedsionek - kmdr ppor. inż. T. Kinel,
• Projekt techniczny stanowisk - por. W. Dołęga-Otocki,
• Prace budowlane - firma "Jaskólski Brygiewicz i Sp."
W styczniu 1937 roku otrzymała imię Heliodora Laskowskiego, twórcy tej baterii i całej koncepcji Rejonu Umocnionego Hel.

Ta bezcenna dla polskiej historii bateria łączy w sobie dwie sprawy:
• wspaniałą, udaną, 32 dniową obronę przed przeważającą flotą III Rzeszy,
• powojenną tragedię dowódcy tej baterii – Zbigniewa Przybyszewskiego, wspaniałego człowieka, oficera i szczerego patrioty - zamordowanego w majestacie prawa na fali stalinowskich czystek. Ta sprawa do dziś nie znalazła należytego finału – wojskowego pogrzebu, szczególnego uhonorowania, czy awansu oficerskiego.Wszędzie na świecie - armata stojąca na swoim oryginalnym stanowisku jest niezwykle cenną rzadkością - a co dopiero armata z tak bogatą i piękną historią.

Bateria im. Heliodora Laskowskiego to wspaniały i wyjątkowy symbol nieugiętej, obrony przed wielokrotnie silniejszym agresorem niemieckim. Helskie działa zostały zabrane z Helu w czasach, gdy odgrywał on znaczącą rolę w zimnej wojnie, a dla jego obrońców z 1939 roku szykowano już kapturowe, stalinowskie procesy.

Przez wiele lat Hel pozostawał w cieniu historii i turystyki, jako praktycznie niedostępny teren wojskowy. Dlatego dobrze się stało, że przez te lata armatę Boforsa można było oglądać na terenie warszawskiego MWP. Od niedawna helski cypel stał się celem pielgrzymek setek tysięcy turystów, spragnionych wiadomości o tym, jak bronił się Hel w 1939 roku.

Dla nas, mieszkańców Helu jest sprawą honoru, aby całej Polsce, a także i światu, pokazać, że właśnie tu, takimi armatami bronił się polski żołnierz, że to przed tymi armatami cofała się cała potężna flota niemiecka, że to właśnie tutaj, pod widocznym w oddali Gdańskiem stały okręty niemieckie, usiłujące przez 32 dni bezskutecznie zniszczyć tę baterię.

Nasz projekt uzyskuje nieustannie werbalne poparcie licznie odwiedzających nasze muzeum przedstawicieli władz państwowych, do nich także kierujemy nasz obecny apel, do nich także zwracamy się o formalne poparcie. Projekt ma pełne zrozumienie i akceptację władz miasta Hel oraz lokalnych mediów.

Powrót armaty z baterii Laskowskiego na jej oryginalne stanowisko powinien stać się wielkim świętem, symbolem praktycznego patriotyzmu, dowodem naszej pieczy o historię i uczczeniem nie książkowych, a prawdziwych helskich bohaterów.

Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” zwróciło się w 2012 r. do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z apelem o przywrócenie Helowi historycznej armaty Boforsa z baterii im.Laskowskiego. Ten bezcenny zabytek militarny znajduje się obecnie - niczym nie wyróżniony, jako jedna z wielu armat - w MWP w Warszawie.

Nie mamy w Polsce (może poza Szczerbcem) zabytku militarnego tej klasy i takiej rangi. Dlaczego tego nie wykorzystujemy???
x=x=x=x=x=x=x=x
Naszą petycję wysłaną w październiku 2012 r. w tej sprawie poparły i podpisały wszystkie władze lokalne - poczynając od burmistrza Helu, poprzez Starostę Puckiego, aż do Marszałka Województwa i Wojewodę Pomorskiego.

Kopię pisma w sprawie zwrotu armaty do Helu na historyczne stanowisko otrzymali:
• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
• Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk
• Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak
• Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski
• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
• Minister Środowiska Marcin Korolem
• p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski
• Dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea
• Poseł na sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska
x=x=x=x=x=x=x=x

Jesteś na profilu Władysław Szarski - stronie mieszkańca miasta Puck. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj