Nauczyciel Pomorza 2020 z powiatu puckiego: do końca czerwca można zgłaszać wyjątkowych wychowawców, pedagogów ze szkół i przedszkoli

Magdalena Gębka-Scuffins
Magdalena Gębka-Scuffins
5. edycja konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”: kto z powiatu puckiego zasługuje na tytuł Nauczyciela Pomorza 2020? Czy wśród naszej kadry pedagogicznej, wychowawców, opiekunów w przedszkolach, są tacy, którzy zasługują na pomorskie wyróżnienie? Do końca czerwca można ich zgłosić. Jak?

To już 5. edycja konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego - Nauczyciel Pomorza 2020. Co oznacza, że już niedługo po raz piąty zostaną uhonorowani wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Czy znajdzie się wśród nich nauczyciel z powiatu puckiego?

- Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wszechstronnych pedagogów, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą wspierają i inspirują innych nauczycieli, a ponadto są aktywni w środowisku lokalnym - infomruje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.

_Wnioski można składać do 30 czerwca 2020. _Komisja konkursowa, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze 10 finalistów. Spośród nich wyłonionych zostanie 5 laureatów konkursu.

- Jeden otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2020 oraz statuetkę, a pozostali otrzymają wyróżnienia - informują organizatorzy. - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, komisja może rekomendować Marszałkowi Województwa Pomorskiego kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w regulaminie.

Kto może zgłosić kandydatów do tytułu Nauczyciela Pomorza 2020?

- Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa - infomruje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. - Natomiast wnioski nauczycieli będących dyrektorami składa organ prowadzący placówkę.

Grupę finalistów i wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza poznamy jesienią 2020, podczas uroczystości nadania tytułu Nauczyciel Pomorza Roku 2020 i wręczenia wyróżnień.

Jak złożyć wniosek do konkursu Nauczyciel Pomorza 2020?

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, przesłać do bazy, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 dostarczyć w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2020 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację konkursu). O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) pod nr telefonu: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106; oraz pod adresami e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza/

Już od lipca zmiany w 300 plus?

Wideo

Dodaj ogłoszenie