Pierwszy port wojenny w Polsce powstał ponad wiek temu w Pucku: zobaczcie jak wyglądał! | ZDJĘCIA

Magdalena Gębka-Scuffins
Magdalena Gębka-Scuffins
Narodowe Archiwum Cyfrowe
28 kwietnia 1920 roku założono pierwszy polski port wojenny w Pucku, a jego dowódcą został pułkownik Marynarki Wojennej Witold Panasewicz. Pierwszym okrętem Marynarki Wojennej, który wszedł do portu w Pucku (w maju 1920 roku), był okręt hydrograficzny ORP Pomorzanin.

W rozkazie dziennym z 28 kwietnia 1920 r. Departamentu Spraw Morskich ogłoszona została treść rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 kwietnia 1920 r.: „Mianuję szefa Sekcji Personalno-Szkolnej Departamentu Spraw Morskich – pułkownika marynarki PANASEWICZA Witolda Dowódcą Portu Wojennego w Pucku i polecam mu tymczasowe pełnienie funkcji Dowódcy Wybrzeża".

Również w 1920 roku utworzono w Pucku Dowództwo Wybrzeża Morskiego (późniejsze Dowództwo Floty) oraz Komendę Portu Wojennego.

- Port wojenny w Pucku uruchomiono wczesną jesienią 1920 r. W pierwszej fazie zorganizowano podręczne warsztaty remontowe, utworzono skład węgla oraz doprowadzono z przystani słodką wodę - informuje Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. - Port dysponował motorówką i 2 małymi zakupionymi w Finlandii holownikami („Krakus” i „Wanda”). Do portu były w stanie wejść okręty o zanurzeniu do 4 metrów. W przystani mogły cumować jednocześnie albo 2 trałowce, albo 1 kanonierka.

Niestety, ze względów technicznych port w Pucku nie miał szans na rozbudowę i jeszcze w 1920 roku podjęto pierwsze decyzje o budowie portu wojennego w Gdyni, do którego przeniesiono całą komendę portu z Pucka w 1926 roku.

Port wojenny w Pucku znany jest dzisiaj jako port rybacki.

Widok ogólny.
Data: 1918 - 1939

Puck na zdjęciach sprzed lat! Historia miasta zatrzymana w kadrze

Będzie nowe święto państwowe?

Wideo

Dodaj ogłoszenie