Puck: powrót do szkoły po długiej, pandemicznej przerwie. Dzieci z klas 1-3 wróciły do zajęć w klasach. Na jakich zasadach?

Magdalena Gębka-Scuffins
Magdalena Gębka-Scuffins
Udostępnij:
Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku wraz z początkiem drugiego semestru, w poniedziałek, 18 stycznia 2021 powrócili do zajęć stacjonarnych. Dla nich zajęcia on-line się skończyły. Jak wyglądają zajęcia w nowym reżimie sanitarnym?

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku zorganizowała pracę placówki zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia.

- Wszyscy nauczyciele, którzy poddali się badaniom na Covid-19 mają ujemny wynik - informuje Urząd Miasta Puck. - Obowiązkowe zajęcia lekcyjne rozpoczynają się dla wszystkich klas I-III o godz. 8 i kończą po czwartej (11:30) lub piątej lekcji (12:30).

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ma dwa budynki, w których odbywają się zajęcia. Zazwyczaj w budynku A uczą się starsi uczniowie (klas 4-8), a w budynku B młodsi (klasy 1-3).

Jednak tym razem sprawa wygląda trochę inaczej, gdyż starsi uczniowie nadal mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach on-line zamiast stacjonarnie w szkole.

Zajęcia nadal są realizowane w obu budynkach, ale w budynku A uczą się klasy 3. - sześć oddziałów i klasy 2. - dwa oddziały. Łącznie osiem oddziałów, a uczniowie wchodzą czterema, różnymi wejściami. Natomiast w budynku B uczą się klasy 1. - pięć oddziałów i klasy 2. cztery oddziały. Łącznie dziewięć oddziałów, które wchodzą trzema, różnymi wejściami.

- Sale sąsiadujące z klasami zostały przeznaczone na szatnie - informują w Urzędzie Miasta Puck. - Każda klasa ma też wydzieloną część korytarza, na której spędza przerwy, dla każdej klasy wskazano również toaletę.

Powrót do szkoły w dobie epidemii koronawirusa? Sprawdziliśm...

Jak wyglądają przerwy? Czy dzieci nie mieszają się na korytarzach?

- Nauczyciele organizują przerwy dla uczniów w podlegających im klasach w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, po uprzednim uzgodnieniu z pozostałymi nauczycielami, którzy mają zajęcia na tym samym piętrze - zapewniają w Urzędzie Miasta Puck. - Dzięki temu dzieci nie mają kontaktu z uczniami z innych klas.

Stołówki - jak i kiedy dzieci jedzą obiady?

W obu budynkach funkcjonują także stołówki, a uczniowie korzystają z obiadów na przerwie następującej bezpośrednio po zakończonych lekcjach, przy stolikach dedykowanych danej klasie, z zachowaniem odstępów między stolikami.

Świetlica w SP Puck im. Mariusza Zaruskiego

Łącznie utworzono 10 grup świetlicowych: cztery w budynku A i sześć w budynku B. Świetlica działa od godz. 7 rano do godz. 16:30; a każdej grupie świetlicowej przypisano stałego opiekuna oraz salę.

Autobus szkolny w SP Puck im. Mariusza Zaruskiego

- Ruszyły również dowozy autobusem szkolnym - informuje UM Puck. - dzieci przywożone są do szkoły przed ósmą i odwożone po czwartej lub piątej lekcji, zgodnie z planem lekcji.

Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pucku im. Mariusza Zaruskiego.

Szkoły wracają częściowo do nauki zdalnej.

Wideo

Dodaj ogłoszenie