Wójt Gminy Puck zawiadamia

Materiał informacyjny Gmina Puck

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) ,

WÓJT GMINY PUCK
z a w i a d a m i a

1. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LII/98/22 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna), o przystąpieniu do sporządzenia projektu ww. planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Plan obejmuje teren położony w zachodniej części wsi Osłonino, pomiędzy ulicami: Lipową, Młyńską i Leśną o powierzchni ok. 0,50 ha.

2. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LX/49/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część południowa) w zakresie działki nr 88/8, o przystąpieniu do sporządzenia projektu ww. planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Plan obejmuje teren położony w południowej części obrębu Osłonino, po zachodniej stronie ul. Morskiej o powierzchni ok. 0,23 ha.

3. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LXV/108/23 z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XLVII/72/22 Rady Gminy Puck w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gnieżdżewo, w części dotyczącej działek nr 653, 207/10, 207/22, 207/21 i 207/20, o przystąpieniu do sporządzenia projektu ww. planu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Plan obejmuje teren położony po południowej stronie ul. BPA. Dominika, o pow. ok. 0,35 ha.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia:

  1. w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Puck, ul.10 Lutego 29, 84-100 Puck,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puck adres j.w., pok. Nr 4 lub nr 6 (parter);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] lub przez skrzynkę epuap.

Wniosek/uwaga do oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek/uwaga dotyczy.

Wnioski do planu należy składać na druku dostępnym na stronie internetowej: https://bip.gmina.puck.pl/dokumenty8300

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Puck.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

W ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją spraw, dotyczącą strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów planów (ww. uchwały), w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, pokój nr 4 lub 6.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą sporządzania planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko dostępna jest na stronie internetowej: https://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/5364

Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na puck.naszemiasto.pl Nasze Miasto